42 252 96 60 lub 502 364 923 pl@eujuicers.com
» Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spis treści:

 

» Polityka Prywatności

» Nota Prawna


Polityka Prywatności

Odwiedzając, przeglądając, czytając, czy w inny sposób korzystając ze Strony (Serwisu) WyciskarkiDoSokow.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdej osoby, korzystającej ze Strony w jakikolwiek sposób, dotyczy aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Strony, poza przypadkami, kiedy jest to konieczne dla realizacji umowy z klientem (dane odbiorcy dla firmy kurierskiej).

W przypadku, kiedy z własnego wyboru, Użytkownik lub Odwiedzający Stronę poda swoje dane osobowe, firma NATULUX może użyć tych informacji, aby skontaktować się z nim, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub droga e-mailową, w celu przekazania informacji lub materiałów, które ich zdaniem, mogą tę osobę zainteresować.

Osoby, które nie wyrażają zgody, aby ich dane osobowe były wykorzystywane w opisanym wyżej celu proszone są o przekazanie ich decyzji na adres email: pl@eujuicers.com ( kontakt w języku polskim i angielskim ).

W czasie korzystania ze Strony mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni, to w większości przypadków adres e-mail i nazwisko. W przypadku formularzy zamówień i rejestracji na Stronie, będą Państwo proszeni o podanie większej liczby danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Strony lub procedur na niej udostępnianych ( np. złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu ). Pola formularzy, których wypełnienie jest konieczne są oznaczone ( * )

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność / procedurę , której te dane dotyczą.

W trakcie procesu rejestracji na Stronie zostaną Państwo poproszeni o wybranie hasła zabezpieczającego przed nieuprawnionym logowaniem. Prosimy o dołożenie starań w celu ochrony hasła przed dostępem osób trzecich. Firma NATULUX nie przyjmuje odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia hasła przez osoby nieuprawnione.

Dane osobowe przekazywane przez odwiedzających Stronę i Klientów, przechowujemy wyłącznie w celu:
  • realizacji postanowień zawartej umowy ,
  • informowania o nowych produktach i promocjach, które naszym zdaniem, mogą być przedmiotem zainteresowania Odwiedzających stronę i Klientów.
Wszelkie dane wprowadzane przez Klienta na Stronie, łącznie z danymi kart płatniczych są zabezpieczone na naszym serwerze poprzez szyfrowanie kluczem 128 bitowym.

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Osoby, które pragną aby ich dane osobowe zostały zmienione lub usunięte z bazy danych NATULUX proszone są o przekazanie ich decyzji na adres email: pl@eujuicers.com.

Powyższe adresy kontaktowe mogą być również wykorzystane w przypadku pytań i niejasności związanych z przedstawioną Polityką Prywatności.

Jeśli nie akceptujecie Państwo przedstawionej Polityki Prywatności, prosimy opuścić naszą Stronę.
 

Nota prawna

 

Informujemy osoby odwiedzające i korzystające ze Strony (Serwisu) WyciskarkiDoSokow.pl o następujących wyłączeniach odpowiedzialności i zastrzeżeniach prawnych:

 Treści i materiały zabronione.


Jeżeli na Stronie udostępnione są funkcjonalności służące wymianie informacji, takie jak adresy mailowe, formularze kontaktowe, forum dyskusyjne ( w tym interaktywne ), które mają na celu umożliwienie kontaktu z odwiedzającymi Stronę, jeżeli mają oni takie życzenie lub potrzebę, jak również umożliwienie kontaktu między innymi użytkownikami strony, wymianę poglądów, opinii, informacji, danych i innych materiałów w formie elektronicznej - zabronione jest użycie tych funkcjonalności do przechowywania, przesyłania, komunikowania i odbierania jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, obscenicznym i w jakikolwiek sposób naruszającym dobre obyczaje, obowiązujące prawo i dobra osobiste, zwanych dalej Zabronionymi materiałami i treściami.

W szczególności za zabronione treści i materiały uważa się wszelkie materiały, dane, wizerunki ( obrazy, zdjęcia ), informacje, wypowiedzi i opinie, które:

  • naruszają prawo, normy obyczajowe, ogólnie przyjęte zasady współżycia i postępowania,
  • są obraźliwe, nieprzyzwoite, obsceniczne, napastliwe, zniesławiające albo w inny sposób naruszające czyjąś godność lub też zawierające groźby,
  • naruszają zasady poufności, prawa autorskie lub inne prawa o podobnym charakterze, naruszają prywatność lub inne prawa osób trzecich,
  • odnoszą się lub stanowią reklamę usług lub towarów, z wyłączeniem reklamy prowadzonej przez firmę NATULUX.

Ochrona praw autorskich 

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

W szczególności strony domeny w polskiej wersji językowej: WyciskarkiDoSokow.pl chroni prawo autorskie przysługujące:
 

Copyright © 2009-2016 NATULUX Sławomir Słowiński


Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie zostały wykorzystane za zgodą osób i podmiotów uprawnionych a ich polskie wersje językowe stanowią własność NATULUX Sławomir Słowiński.

Kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z NATULUX.

Prezentowane na Stronie raporty, opinie, informacje, rankingi nie mogą być użyte w celach reklamowych ani żadnych innych celach komercyjnych. Firma NATULUX podejmie wszelkie dostępne działania, aby zapobiec komercyjnemu użyciu materiałów, publikacji oraz nazw handlowych.

Firma NATULUX udziela nie wyłącznego, nie przenaszalnego, ograniczonego prawa do odwiedzania i korzystania z niniejszej Strony i materiałów i informacji na niej zawartych pod warunkiem przestrzegania zasad wymienionych w niniejszej Nocie Prawnej.

Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i zastrzeżenia prawne zostały sporządzone w oparciu i w zgodności z normami prawa europejskiego ( EU ).

Brak zgodności z prawem, brak umocowania prawnego, nieważność lub brak mocy wiążącej jakiegokolwiek z postanowień i zapisów powyższej Noty Prawnej nie ma wpływu na skutki prawne, ważność i wiążącą moc prawną postanowień i zapisów pozostałych.


Przejdź do strony głównej